Utskriftsvennlig side   
Menu
 Art from the future
Riving - Gamle Feda Bro

Debatten gikk heftig den gang avgjørelsen om "Gamle Feda Bro" skulle fattes. Vegvesenet ønsket å fjerne broen, og dette ble da også resultatet. Jobben ble lyst ut på anbud, og Skailand Kranservice fulgte med på prosessen. Nå stiller Vegvesenet strenge krav til eventuelle entreprenører som i det hele tatt får gi pris på slikt arbeid. Det var derfor ikke mulig for undertegnede å være med direkte i anbuds-innlevering. Imidlertid hadde jeg i lang tid forut for dette, jobbet litt i kulissene med forskjellige løsninger, og sammen med ett betongsage-firma, kommet frem til en under-entreprise. Skailand Kranservice leverte følgelig inn pris på å fjerne 95m fra toppen av broen og ned til østre elvebredd. Til dette arbeidet var det tenkt benyttet 2 store fagverk for sikring av de enkelte spenn, som så ble kuttet i passe biter og fraktet bort. Det er her kun vist første etappe i rivingen (Grå biter) Trinn 2 og 3 var planlagt utført på tilsvarende måte (Trinn 2 i blått og trinn 3 i lilla).
bilde
Klikk på bildet for å laste ned større format. Dette bildet er en rekonstruksjon av den tegningen som fulgte med i anbuds-materialet. Bildet er kun tenkt benyttet for å illustrere metoden med å sikre den del av broen som demonteres ved bruk av 2 fagverk. Selve bildet er en noe forenklet utgave av originaltegningen, men alle mål er beholdt så langt det lot seg gjøre. Detaljer i søyle-innfestninger er ikke tatt med her. www.mobilcrane.com

bilde
Broen før arbeidet ble igangsatt. Her sett fra veien ut til Sande.         www.mobilcrane.com

bilde
Midtspennet over innseilingen til Feda.                                                www.mobilcrane.com

bilde
Broen sett mot Feda Kirke.                                                                  www.mobilcrane.com

bilde
Giga-maskinen fra Dokken AS. Det er nå anlagt en midlertidig veg ut på utsiden av første søyle, sett fra vestsiden. Her skal all ferdsel foregå mens første spenn rives. www.mobilcrane.com

bilde
Maskinen er nå igang med å fjerne de såkalte "Vingene" på første spenn. Denne operasjonen er i seg selv ikke å betrakte som komplisert. Skailand Kranservice ser ingen fare angående stabiliteten så langt. www.mobilcrane.com

bilde
Saksen klipper betongen som om den er laget av papir.                      www.mobilcrane.com

bilde
Første spenn ferdig vingeklippet.                                                        www.mobilcrane.com

bilde
Broen sett fra toppen.                                                                         www.mobilcrane.com

bilde
Nå har arbeidet med å ta ned hovedkassen begynt. Før det startes med å meisle i bjelkene, er all betong i topp/bånn-dekker fjernet. Dette for å få ned vekten i gjenværende betongkonstruksjon. Men samtidig som man fjerner topp/bånn (tak/gulv i kassen), så tar man også bort det meste av sidestabiliteten.
Skailand Kranservice stiller seg noe betenkt til aktuelle rivingsmetode. Det er store krefter i sving når bjelker på denne størrelsen tas ned uten noen form for understøtting. www.mobilcrane.com

bilde
Her ser man at bjelken har begynt å sige noe.                                    www.mobilcrane.com

bilde
På dette bildet ser man tydelig hvordan den andre maskinen er med og sikrer mot at bjelken skal falle ned før den er meislet til småbiter. www.mobilcrane.com

bilde
Siste innspurt for å ta ned første bjelke i første spenn.                       www.mobilcrane.com

bilde
Her var første bjelke fjernet.                                                               www.mobilcrane.com

bilde
Her ser vi neste spenn ferdig vingeklippet. Det er nå jeg begynner å stille med noe betenkt når det gjelder sikkerheten rundt denne rivemetoden. Etter hva jeg kunne konstatere, så var det ganske store krefter i sving da første spenn ble meislet ned. Da ble det benyttet en stor maskin for å holde igjen for kreftene som forsøkte å trekke bjelken ned da den ikke lenger hadde evnen til å være selvbærende. Hva med disse kreftene nå? I tillegg så er de neste spennene 5 meter lenger enn første spennet. Og det er enda mange tonn som skal ned. www.mobilcrane.com

bilde
Selve dekket på hele spennet veier rundt 2000 tonn (d.v.s. ca 10 tonn per meter). Om vi tenker oss at vingene utgjør 40% og topp/bånn i kassen 30%, så har vi alikevet tilbake 30% av vekten per meter. I tillegg så er det massive partier over søyler som utgjør betydelige vekter. Aktuelle søyler som rivingen nå omfatter, er også "Innsnevret" i topp, nærmest som ett ledd for å tillate bevegelser. Jeg kan ikke annet enn å betrakte kommende operasjon som risikabel for å si det diplomatiskt. Det skal ikke så rare fantasien til for å se for seg eventuelle utfall, om ikke alt går smertefritt. Vil av hensyn til beboere på Feda ikke nevne noen av disse alternativene her. www.mobilcrane.com

bilde
Et tankekors. Hva skjer om en større bit av en drager brekker og svinger ned i søylen som holder hele vekten av gjenværende konstruksjon? Forhåpentligvis får vi ikke se det resultatet. Men Vegvesenet's 7 punkter med krav til utøvende entreprenør angående alt fra økonomi til sikkerhet, finner jeg vanskelig å forstå meg på. Når alt kommer til alt, så er det nok bare kroner det dreier seg om. Jeg vil til slutt ønske Dokken AS lykke til med fortsettelsen. www.mobilcrane.com

bilde
Her er arbeidet med å meisle ned første drager igangsatt.                 www.mobilcrane.com 

bilde
Bjelken blir systematisk meislet til småbiter.                                       www.mobilcrane.com

bilde
Her kan man tydelig se at bjelke ikke lenger holder stillingen.            www.mobilcrane.com

bilde
Nærbilde av situasjonen. Stabiliteten til den ytterste søylen er enn så lenge opprettholdt av drageren som ligger på motsatt side. www.mobilcrane.com

bilde
Nå er det kun småbiter igjenn av nærmeste drager. Betongbitene ble her frigjort fra armeringen, og det var betydelige mengder med biter som kom ned. www.mobilcrane.com

bilde
Dette førte til tider til at området ble relativt tåkelagt.                        www.mobilcrane.com

bilde
Oversikt over området som berøres.                                                   www.mobilcrane.com

bilde
Her er arbeidet med å ta ned siste bjelke iverksatt.                           www.mobilcrane.com

bilde
Også denne drageren blir underlagt strategisk meisling.                   www.mobilcrane.com

bilde
Nå er det kun snakk om kort tid før siste bjelke ikke lenger kan bære sin egen vekt. Gjenværende egenvekt vil da trekke i spennkablene, og den frittstående søylen vil måtte gi etter for kreftene. Det kan stilles spørsmål til hvorfor ikke nettop denne søylen blir sikret mot disse kreftene for å muliggjøre en kontrollert nedmeisling av hele spennet, utstikkende brokasse inkludert. www.mobilcrane.com 

bilde
Her kan man tydelig se at den frittstående søylen er på vei mot broen. Legg merke til de frie kablene som nå har en betydelig slakk/nedsenking. www.mobilcrane.com

bilde
Her ser man tydelig at søylen brekker ganske langt ned mot bakken. Nå gikk alt meget fort. Bildene ble tatt kontinuerlig. www.mobilcrane.com

bilde
Trolig det beste bildet i serien. Her har søylen med den 6 - 8 meter lange brokassen rotert bortimot 90 grader. Rotasjonen skyldes trolig at den siste drageren enda har noe av funksjonen i behold, og dermed støtter imot søylen på respektiv side. www.mobilcrane.com

bilde
Her er søylen/brobiten kommet ned, og en røyksky sprer seg rundt området. www.mobilcrane.com

bilde
Sekunder etterpå.                                                                               www.mobilcrane.com

bilde
Nå er maskinen nesten borte i røyken.                                                 www.mobilcrane.com

bilde
Maskinen ses ikke lenger. Nå må man vente til røyken har lagt seg.   www.mobilcrane.com

bilde
Vinden har begynt å fjerne støvskyen.                                                 www.mobilcrane.com

bilde
Her begynner det å bli bedre sikt.                                                        www.mobilcrane.com

bilde
Ferdig utført arbeid. Nå gjenstår kun mindre biter som henger i kabler og armering. www.mobilcrane.com

bilde
Her ser man tydelig restene av siste bjelke. Det er tydelig å konstatere at de nærmeste 4 - 5 meterene mot broen er helt oppløst. Mest sansynlig var det denne situasjonen som førte til at bjelken trakk søylen mot seg, samtidig som den også påførte rotasjon på fallende søyle. www.mobilcrane.com

bilde
Situasjonen sett fra Sande-siden.                                                       www.mobilcrane.com

bilde
Arbeidet blir her betraktet av personellet fra Dokken AS.                      www.mobilcrane.com

bilde
Oversikt over gjenstående del av broen. Neste spenn blir trolig tatt ned på tilsvarende måte. Men først må trolig alt som til nå er tatt ned, fjernes. Likeledes må det forberedes plass for å ta imot det som faller ned. www.mobilcrane.com kommer tilbake med mer info når denne foreligger. Det kan for utenforstående, meg selv inkludert, se ganske så dramatisk ut når så store konstruksjoner tas ned på denne måten. Men Dokken AS ser ut til å ha kontroll over situasjonen. Er nok ikke første gangen dem tar ned en bro. Vi ønsker fortsatt lykke til med arbeidet. www.mobilcrane.com 


Etablert 20071111 Revidert 20071114 www.mobilcrane.com bilde

 
 
Tell a friend about this page
aeston 
Visitors: 7659 Last modified: 18.08.2023 Persons online: 10
Til toppen