Utskriftsvennlig side   
Menu
 Art from the future
Lister Barnevern 4 juni 2014.1

Tiden er nå moden for å publisere fakta om vår sak. Ikke at det ikke har blitt publisert fakta tidligere, men fordi saken enda ikke har fått en rettferdig avslutning. Jeg vil i denne publiseringen prøve å få frem de vesentlige feilene som ble gjort i vår sak.  Formålet med publiseringen er å avdekke for allmennheten hva som egentlig skjedde i vår sak. Det vil underveis bli gitt en del informasjon som ikke var tilgjengelig før over ett år etter at selve barnevernssaken startet den 4. juni 2014. Likeledes vil det også komme frem andre opplysninger, som heller ikke var tilgjengelige for oss da saken startet, men som ble avdekket underveis.

Jeg vil bemerke at fra vår side så fremstår vår barnevernssak som noe av det groveste som har funnet sted i Norge. Mitt mål her er å vise dette for resten av Norge. Når denne publiseringen er komplett, så vil det forhåpentligvis ikke være noe tilbake i vår sak som ikke er omtalt. Likeledes vil det da heller ikke være tvil om hvilke feil som ble begått i saken, og ikke minst hvem som utførte disse feilene. Slik jeg har oppfattet det, så snakker vi om strenge straffelovbrudd utført med forsett. Eventuelle opplysninger som ble tilgjengelige på et senere tidspunkt, vil bli spesifisert med info om når disse ble tilgjengelige. Det tas forbehold om eventuelle feil som kan skyldes at man kan huske litt feil. Imidlertid vil det meste her, om ikke alt, være basert på uomtvistelige dokumenter/lydfiler. Teksten kan også bli redigert underveis. Siste revisjon vil gå frem i tekst nederst på siden.

Vil til slutt henstille enhver til å behandle denne publiseringen med nødvendig respekt for involverte personer.

Hva skjedde 4. juni 2014?
Jeg var på jobb ved Norned’s anlegg i Kvinesdal den dagen vår sak starta (for oss). Klokken var blitt ca. 14.00 da telefonen ringte. Det var fra Lister Barnevern. De ba meg om å komme til Helsestasjonen i Flekkefjord. Noe mer ville de ikke si på telefonen, men sa det var viktig at jeg kom. Jeg fikk ordnet det slik at jeg kunne dra fra jobb umiddelbart, og kjørte direkte mot Flekkefjord. Underveis ringte jeg min daværende kone, Sudarat (Tukta) Skailand, gjentatte ganger uten å få svar.

Det var mange tanker i mitt hode på den turen. Man hadde ikke hørt så mye om barnevernet tidligere, men visste jo litt. Fant det riktig å hente min lydopptaker fra vårt hjem før jeg ankom Helsehuset. Kunne jo være greit i ha dette på lydopptak. Vet faktisk ikke hvordan vi skulle klart oss uten dette hjelpemiddelet, når jeg tenker tilbake på det i dag.

Ankommer Helsehuset.
Ca. 14.30 ankom jeg Helsehuset, og ble der henvist inn på Lister Barnevern sitt kontor. Det var flere damer der. Den ene dama informerte meg da at dem var fra Lister Barnevern, og at jeg var innkalt til møte fordi det var kommet frem informasjon på vår sønn’s skole (Sunde Skole i Flekkefjord) om vold i nære relasjoner. Jeg spurte da om hva det betydde, og fikk til svar at det var snakk om vold i vårt hjem. Denne påstanden oppfattet jeg umiddelbart som en mulig start på noe alvorlig, og sa derfor at jeg ville gjøre lydopptak av alt som ble sagt.

Damene opplyste da at det var helt i orden. La oss høre litt på hva som ble sagt denne dagen for snart 7 år siden.

Opptak 0.0.3 – 0.2.21
Første kontakt med barnevernet - Marit Wennevold Bergem og Torhill Tjensvoll.
Marit forklarer meg saken. Legg merke til at både Marit og Torhill opplyser at vår sønn Steven har gitt opplysninger med egne ord til ansatte på skolen og også til helsesøster.  Jeg kommer tilbake til dette litt senere. Fra min side blir det umiddelbart benektet å ha utført vold.

Opptak 0.2.21 – 02.58
Om egen barndom og vold.
Fra egen barndom. Innholdet har liten betydning for aktuelle sak.

0.2.58 – 0.5.07
Om en hendelse.
Vi drøfter videre rundt påstandene om vold i hjemmet. Legg merke til at vi snakker om en hendelse.

0.5.07 – 0.8.40
Blir fortalt om påstander og Stevens FRIE forklaring - Marit W Bergem.
Marit forteller om samtalen de har hatt med vår sønn. Jeg nevner igjen dette med mulige ledende spørsmål. Marit opplyser om at hun ikke bruker ledende spørsmål i slike samtaler, og at hun ba Steven om å fortelle fritt. Husk dette. Legg også merke til at det igjen nevnes hvem han har gitt opplysningene til. Helsesøsteren nevnes igjen. Vi kommer tilbake til henne senere.

0.8.40 – 0.9.25
Om alkohol.
Barnevernet vil gjerne finne noe feil med familier. Da er alkohol en grei innfallsvinkel.

0.9.25 – 0.10.31
Tilfellet Alvik’s 50 årsdag.
Dette opptaket burde vært unødvendig å ta med. Men det hadde en viss relevans i vedtaket som ble fattet dagen etter. Et eksempel på hvordan ting kan snues til verst tenkelige om viljen er tilstede.

0.10.31 – 0.11.47
Om alkohol 2.
Barnevernet leter videre etter å koble mot alkohol. Ingen drikker bare en øl, tenker de.

0.11.47 - 0.13.19
Skolen Adferd Helsesøster ADFERD På SKOLEN - IKKE HJEMME.
Marit nevner igjen at de har snakket med skole og helsesøster. Vi diskuterer rundt saken. Legg merke til at jeg spør dem om dette kanskje ikke var problem hjemme. Dette er også et viktig moment som etter hvert kom klart frem. Men det skulle gå lang tid. Alt for lang tid.

Litt om dette med helsesøsteren som til stadighet nevnes. Marit opplyste flere ganger om Steven's frie forklaring den 4. juni 2014. Da er det vel noe bemerkelsesverdig at hun forklarer seg noe annerledes i sitt politiavhør den 29. oktober 2014. Av en eller annen grunn ble dette avhøret foretatt så sent at det ikke på noen måte kunne få innvirkning på Fylkesnemndas behandling av saken 4. og 5. november samme år.  Selv fikk jeg via omveier tilgang på dette og alle andre avhør i vår sak mer enn ett år etter at Lister Barnevern tok vår sønn. Avhøret ble publisert i desember 2017 og kan lastes ned fra min tidligere publisering her: Barnevernets første samtale. Helsesøsteren vil etter hvert bli omtalt ytterligere i denne publiseringen. Steven sa det egentlig veldig enkelt i siste samvær før jul i 2014: Kommer lydfil her.

0.13.20 - 0.15.23
Jobbing Opphav Klyping.
Vi snakker om jobbing og omfang. Jeg opplyser her at jeg ikke er veldig hjemmepappa, men at dette ikke er det samme som å være voldelig. Litt mer snakk om oppdragelsesmetoder.

0.15.27 - 0.16.58
Om NN.
Lydopptaket omhandler egen barndom.

0.16.58 - 0.19.08
Om meg selv.
Marit fortsetter å spørre meg. Marit nevner igjen at Steven har sagt dette til dem. Kommer tilbake til dette poenget.

0.19.08 - 0.19.50
Jeg spør om mulige utfall av slike saker.
Egentlig ikke noe å bemerke til dette her.

0.19.50 - 0.20.15
Hva tenker du om det sier Torhill Tjensvoll.
Ingen tvil om at jeg kom til å kjempe denne saken.

0.20.16 - 0.21.07
Marit forteller om hva Steven har sagt og at de må høre på det men også høre på oss.

0.21.07 - 0.22.17
Jeg om grammatikken til Steven.

0.22.17 - 0.23.53
Marit om spørsmål og jeg svarer mer - Marit opplyser at andre kan ha stilt spørsmål annerledes.
Legg merke til at Marit opplyser at andre kan ha stilt spørsmål annerledes enn henne. Dette kommer jeg tilbake på. Men opplysningene jeg trengte her fikk jeg først ett år senere. Imidlertid visste Marit bedre. Kommer tilbake til det også.

0.23.53 - 0.25.30
Marit vil oppsummere - Torhill bryter inn med et spørsmål om min barndom.

0.25.30 - 0.25.55
Om å .........................
Dette opptaket omhandler tredjeperson.

0.25.55 - 0.26.45
Oppsummering 1 av Marit.
Vi oppsummerer detaljer.

0.26.46 - 0.27.35
Åsmyra.
Litt mer om vold…

0.27.37 - 0.28.11
Oppsummering 2.
Fortsetter å oppsummere.

0.28.11 - 0.28.32
Jeg mener det er ledende spørsmål.

0.28.32 - 0.29.48
De skal hente Tukta - Jeg ber om E-mailadresse - Varsler om skriftlig behandling.

Gå til del 2 ved å klikker HER.


Se også:

Barnevernets første samtale med Steven.

Flekkefjord Familiesenter.

Privatetterforsker Finn Abrahamsens rapporter.

Tonje Brogeland.

Janne Ohnstad


Bratteteig-dommen.

Komplette lydfiler av samtale med far.

Komplette lydfiler av begge foreldre.Etablert 20210509 Revidert 20230316.1413 www.mobilcrane.com bilde 
 
 
Tell a friend about this page
aeston 
Visitors: 7659 Last modified: 18.08.2023 Persons online: 9
Til toppen